میز کانتر مدل ۳

۰

میزهای کانتر جهت استفاده در لابیهای فروشگاه بزرگ و غیره مورد استفاده میباشد .

قیمت: 
ریال,۱۶,۰۰۰,۰۰۰