میز منشی مدل گونای

%AutoEntityLabel%
۰

کلیه میزها از جنس غم دی اف بوده و بسته بندی و بصورت الیت میباشد که قابلت مونتاژ در محل استفاده  میباشد

قیمت: 
ریال,۱۴,۵۰۰,۰۰۰