صندلی کنفرانس مدل ۴۲۲

%AutoEntityLabel%
۰

صندلی مدل ۴۲۲ کنفرانس جهت استفاده در اتاقهای کنفرانس و مبنای کنفرانس اغلب استفاده میگردد و در مواردی نیز جهت صندلی انتظار  بصورت افرادی قابل استفاده  می باشد .

قیمت: 
ریال,۴,۷۰۰,۰۰۰