ابر و اسفنج

در کلیه مبلمانها چه اداری چه خانگی و کلیه صندلی ها ابر یا همان اسفنج استفاده می گردد که یکی از ارکان مهم و ثابت تمامی مبلمان ها است. به این دلیل که نبود آن باعث سختی محل نشیمن می شود. حال می بایست در تولید از چه نوع اسفنجی استفاده کرد که بتوان هم نرمی و هم دوام را به دست اورد.

اسفنج ها نوع های بسیار زیادی دارند و از سبک به سنگین ارتقا می یابند یعنی در هر متر مربع تراکم متغیر است. که در اصطلاح به آن ۲۰ کیلویی یا ۲۵ یا هر وزن دیگری می گویند. تراکم هر چه بالاتر باشد حالت ارتجاعی ابر نیز بیشتر می شود و بعد از مدتی محل نشیمن دارای فرو رفتگی نمی شود. از آنجایی که هر مقدار تراکم بالاتر باشد موجب سفتی نیز می گردد.

در بعضی مواقع موادی روغنی به اسفنج ها در زمان تولید اضافه می شود و آنرا را ویژه می سازد، که اصطلاحا در بازار بطور مثال به ان ۲۵ کیلویی ویژه گفته می شود چراکه هم تراکم بالا دارد و هم نرمی مورد نیاز. این موارد همگی در محصولات مرغوب و دارای استاندارد لحاظ می شود تا محصول نهایی با مرغوبیت بالایی در اختیار مصرف کننده گرامی قرار گیرد.