میز کانتر مدل 3

0

میزهای کانتر جهت استفاده در لابیهای فروشگاه بزرگ و غیره مورد استفاده میباشد .

قیمت: 
ریال16,000,000,