میز مدیریت مدل شکیل

%AutoEntityLabel%
۰

از طراحی های جدید سال ۲۰۱۸ در رنگهای مختلف

ساخته شده از MDF

با قابلیت اتصال الیت

قیمت: 
ریال,۲۰,۵۰۰,۰۰۰
ابعاد: 
۲۰۰*۱۶۰
تعداد نفرات: 
۱۶۵۰۰۰۰۰