صندلی کنفرانس مدل ۴۲۲

%AutoEntityLabel%
0

صندلی مدل ۴۲۲ کنفرانس جهت استفاده در اتاقهای کنفرانس و مبنای کنفرانس اغلب استفاده میگردد و در مواردی نیز جهت صندلی انتظار  بصورت افرادی قابل استفاده  می باشد .

قیمت: 
ریال3,600,000,