صندلی اپن مدل تابوره استیل

صندلی اپن مدل تابوره استیل
۴

صندلی تابوره استیل بیشتر مصرف ان در مکان های آزمایشگاهی و اشپز خانهای صنعتی  میباشد

قیمت: 
۶۰۰,۰۰۰ ریال