صندلی انتظار مدل فرودگاهی چهار نفره

%AutoEntityLabel%
۰

این محصول بصورت بسته بندی بوده ودر واحدهای یک نفره تا چهار نفره در دست رس مشتریان محترم قرار میگیرد که میتوان به سادگی  در محل مورد نظر اماده سازی و تحویل  گردد.

قیمت: 
ریال,۲۷,۵۰۰,۰۰۰
تعداد نفرات: 
۴